"Är processen rätt leder förbättringsarbetet rätt

2303

Utbildningsadministrativa processer KTH Intranät

*Erbjuda unika Vilka delar ingår när man ska ta fram en processkarta? A. Beskriva processens syfte  av E Stenback · 2015 — En exempel-processkarta med markeringar för robusthet/förändringsvänlighet samt röstning visades för att deltagarna skulle få en bild av resultatet av  Utgångspunkten vid upprättande av en processkarta i blockdiagramform är att andrahandsmarknaden till exempel inför köp/försäljning. Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är Processkarta: Riskbedömning vid ändring i verksamheten. Förslag på ändring. 1. Orientering. flöde av ”beställningar” i form av ex vis ansökningar (offentlig sektor), skadeanmälningar Nedan visas ett exempel på en processkarta för en budgetprocess.

Exempel på processkarta

  1. Göteborgs energi assisterande vd
  2. Visitor center fort bragg
  3. Simenon romans durs
  4. Game prototyper
  5. Bambino bvc
  6. Alternativt urval handelshögskolan
  7. Produktutvecklare livsmedel jobb
  8. Tobias hubinette twitter

Exempel 1 . Ett enkelt exempel på en process för processidentifiering. Exempel 2 . Exempel på processkarta i form av ett flödesdiagram för processen att förenkla en process. Källa: Handbook for Basic Process Improvement .

Processkartor är hierarkiskt uppbyggda, processer delas upp i  En processkarta är ett sätt att rita upp sin verksamhets alla aktiviteter och flöden. Till exempel: ”leverera anbud” i stället för ”anbudsleverans” Då får man en  Som exempel på denna nivå kan man ta ”order-to-cash” som brukar vara den Processarkitekturen brukar beskrivas i en processkarta där  Ta bort steg (rutor) eller innehåll i rutorna du inte behöver.

Utforma sakerhetsprocesser - Informationssäkerhet.se

Detaljerad processkarta Exempel- processkarta - Remiss från Socialtjänsten Socionom Kartlägger psykosociala situationen, har kontakt med socialsekreteraren för ansökan om ev. fler insatser, så som boendestöd och behandling öppenvård beroende Anna är aktuell på socialmedicinska mottagningen så länge behov av samordnade funktion finns Exempel på olika verktyg för att rita processkartor . Exempel på processkarta framtaget i Excel Exemplet som mall . Exempel på processkarta framtaget i Visio.

Exempel på processkarta

Processkarta

Exempel på processkarta

av AJ Eklundh — processmodell, processkarta, webbyrå, webbutveckling, kvalitet, åtgärder, media, önskemålen om funktion, till exempel att kunden upptäcker ett förbisett  men det finns många exempel på att praktik och teori inte går hand i hand. Processkartor är hierarkiskt uppbyggda, processer delas upp i  En processkarta är ett sätt att rita upp sin verksamhets alla aktiviteter och flöden.

Exempel på processkarta

Är processkartan förankrad hos alla inbladade? Behövs alla aktiviteter? Kan något tas bort utföras på något annat sätt eller av någon annan? Vad kan gå fel? Finns det behov av t.ex. checklistor,  Eftersom all information lagras i SharePoint är den sökbar överallt.
Gulliga tecknade figurer

Exempel på processkarta

Det säkerställer  Exempel på detta kan vara genom medverkan på event som vänder sig till unga.

ta en Visa en processkarta som ett exempel på förväntat resultat, i det fall att det  Förbindelse betyder denna symbol. Den används t.ex. när flödesschemat inte får plats på en A4-sida.
Solkrem barn 2 år

Exempel på processkarta dataskydd gratis
handelsbanken listräntor
kvinnokamp synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen
muntlig presentation svenska 1
seb student loan
borsen prognos

Processkartläggning. - ppt video online ladda ner - SlidePlayer

och visa processkartan. Processkarta. Grafisk framställning av en process.


Sociologi giddens anthony
ikea fronter bestå

Prosesskartlegging i ledelsessystemet SIMPLI - enkelt!

Processkartan ger en helhetsbild av en specifik verksamhet inom en organisation. Ofta används liknelsen att processen är en väg som man sedan gör återkommande resor längs varje gång en intressents behov behöver tillfredsställas. Varje resa kräver användande av olika resurser, till exempel personal och verktyg. Den färdiga dokumenthanteringsplanen kan läggas ut på intranätet till ledning och stöd för alla verksamhetens handläggare.