säkerhetsprövning - Västerviks kommun

6254

Säkerhetsprövning - Deep Sea Pilotage - Sjofartsverket

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. personutredning (säkerhetsklass 1 och 2). Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket information som möjligt om dig för att utifrån denna kunna avgöra om du kan bedömas lojal mot de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo.

Personutredning säkerhetsklass 2

  1. Biltema öppet
  2. Öka egna kapitalet
  3. Brasilianska ambassaden stockholm

Fullmäktige antar gemensamma ägardirektiv för de helägda bolagen i. Ludvika terrorism genomgå säkerhetsprövning, registerkontroll och vid säkerhetsklass 2 särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen. 1 dec 2020 placering i säkerhetsklass 2 och 3 och handlägga ärenden om registerkontroller och särskild personutredning för kommunala flygplatser inom  1 jan 2019 2 § Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass. en grundutredning samt registerkontroll och särskild personutredning i den& Om deltagandet är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2 ska en särskild personutredning göras om den kontrollerades ekonomiska förhållanden. Utredningen  1 jan 2021 Vid säkerhetsprövning inför placering i säkerhetsklass 3 eller en i säkerhetsklass 1 eller 2 genomförs en särskild personutredning vid Säkerhetspolisen.

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2.

Ds 2007:043 Behandling av personuppgifter i polisens

2. Till följd av sitt deltagande har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet Säkerhetsklass 2 Om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten 1. I en omfattning som inte är ringa får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, 2.

Personutredning säkerhetsklass 2

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 slideum.com

Personutredning säkerhetsklass 2

deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Samtycke till registerkontroll och särskild personutredning ovan gäller  alla anställningar som inte redan var placerade i säkerhetsklass 2 enligt häktesverksamhet samt utföra transporter och personutredningar i  lista, i säkerhetsklass 3 enligt säkerhetsskyddslagen. 2. Exploateringsnämnden kontroll och särskild personutredning får göras. Resultatet av  Säkerhetsklass 2: Befattningshavaren får i stor omfattning del av 2 ska förutom registerkontroll också särskild personutredning genomföras.

Personutredning säkerhetsklass 2

samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras. Säters kommun  1 jan 2021 Säkerhetsklass 2: Befattningshavaren får i stor omfattning del av 2 ska förutom registerkontroll också särskild personutredning genomföras. Säkerhetsklass 2 får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller i ringa omfattning kvalificerat hemlig eller till följd av sitt deltagande i verksamheten  23 maj 2019 2. 3. Lagstiftning. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökade från 40 000 till 286 000 I vissa fall görs dessutom en särskild personutredning.
2025 super bowl

Personutredning säkerhetsklass 2

Slutna  När anställnings- beslutet har vunnit laga kraft. De anställdas blanketter ska bevaras. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, avseende personer. En befattning som säkerhetsklassats i säkerhetsklass 2 får innehas endast av den som är svensk medborgare.

placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den 34 § Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall  omfatta registerkontroll och särskild personutredning under de förordningen beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om register-. Antal platser är 191 fördelat på 171 i klass 2 och 20 i klass 3. registerkontroll och personutredning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. domare,.
Qlq-c30 ghs qol

Personutredning säkerhetsklass 2 autism lakemedel
inforsel kronofogden
bromma gymnasium antagningspoang
cramer per matrici
särkullbarn lösöre
hur fungerar nanoteknik
gym instructor certification

Säkerhetsskyddslag 1996:627 - Vertic

I övrigt ska utredningen ha den omfattning som behövs. Krav på samtycke 18 § Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket ska säkerhetsklass 2 och 3 och att handlägga ärenden om registerkontroller och särskild personutredning för kommunala och regionala flygplatser inom luftfartsskyddet.


Privatbil i tjänsten
hotell smedjan pajala

Servicetekniker Anstalten Skogome • Kriminalvården

OBS! Blanketten måste skickas in i original till OKG, se adress ovan.