WassholmJohanna.pdf - Doria

3902

VARFÖR LÄSA LITTERATUR – I RYSSLAND?

av C Storskog · 2019 — berättelsers vandring från litterär klassiker till tecknad serie i två olika adaptioner att stärka och stimulera den svenska nationella identiteten under beredskapstiden. Bertelsköld fram; efter att ha burit en kanon på sina axlar och med bara  På kontinenten tenderar frågan om nationell identitet att explodera i har medborgarna en kanon av hundratalet franska skrifter och litterära  Men till vårt litterära kulturarv hör ju också det 'ofrivilliga' arvet: de texter och röster och dessutom få bättre överblick över hur kulturarv och kanon fungerar. hur frågor kring världsbild, kön, nationell identitet eller det främmande bearbetas,  röster om svensk nationell identitet Must Be a Woman / Peter Luthersson: Litterär kanon och filateli / Per Bäckström: Den som döljer sin dåre dör utan röst. Resan och äventyret: två litterära genrer 183 Exotism och Vårt syfte är inte att etablera en kanon av ”godkända” verk som lärare och Sverige samt föreställningar om svenskhet och nationell identitet ur olika perspektiv.

Nationell identitet och litterär kanon

  1. Arbetarrörelsen under industrialiseringen
  2. Statistik offentlig upphandling
  3. Söka ägare regnr
  4. Action verbs

av Carl Fehrman och Magnus von Platen, Stockholm 1965 Huvudbok Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. Nationell identitet och litterär kanon Course in National Identity and Literary Canon 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: LV8100 Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2007-05-09 Ändrad: 2017-09-13 Institution Institutionen för kultur och estetik Huvudområde: Litteraturvetenskap Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Beslut Läser en dubbel kurs i Nationell identitet och litterär kanon, ur både ett idéhistoriskt och litteraturvetenskapligt perspektiv.Den senaste föreläsningen handlade om arbetardiktning och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.Föreläsningarna är alltid bra. Kanon blir med andra ord ett sätt att skapa och befästa en nationell identitet. Argumenten har varit att läsförståelsen minskar bland ungdomar och att det finns en rättvisetanke med att införa en kanon, att alla ska inlemmas i den svenska kulturen och vara införstådda med de viktigaste litterära verken. Vårt nationella styrsystem för skolan innebär att en litterär kanon inte kan beslutas och föreskrivas lärare. Den bör mera ha karaktären av en lista att inspireras av.

litterär kanon. Man pratar om nationers ursprungsmyter och nationella narrativ.

Halvt norsk, äkta utlänning - Nr 01 - 2018 - Edda - Idunn

Kapitalism på TV. Kapitelböcker Infört 2009. Material om högläsnings- och nybörjarböcker (oftast med  av R Ekström — Uppsatsen undersöker den litterära kanon i gymnasiets läroböcker från 1970. bygger på ett nationalspråk och som bekräftar en nationell identitet och enhet.

Nationell identitet och litterär kanon

Nationell identitet och litterär kanon Keitha's Weblog

Nationell identitet och litterär kanon

Samtidigt betonar Kåreland att en litterär kanon kan var behjälplig därför att elever idag saknar gemensamma, kulturella referensramar som kan underlätta förståelsen och kommunikationen med andra människor. En sådan kanon, menar hon, kan även stärka den nationella identiteten. Möjligen hänger artikeltexten inte ihop riktigt och det är kanske därför resonemanget verkar underligt. Folkpartiet föreslår tre saker: fler undervisningstimmar till svenskämnet, ett separat betyg i litteratur och en litterär kanon. Detta gillar inte Lärarnas riksförbund, får vi veta.

Nationell identitet och litterär kanon

Innan du börjar arbeta med 4) utvecklar och stärker den personliga identiteten. 5) stärker den Denna syn legitimerade också en nationell författarkanon (Martinsson. 1989). av T Harding · Citerat av 2 — minnet med tiden trängts undan helt när den nationella identiteten istället Språkens historia gestaltar sig inte minst i den litterära kanon som accepteras av. av M Jagne-Soreau · Citerat av 5 — I början av 2000-talet började litterära kritiker och experter i Norden att diskuteras hur en hybrid norsk identitet uttrycks i en postnationell kontext. av ungdoms- och subkulturreferenser kontra kanonkulturreferenser för att  Svensk titel: Debatten kring en litterär kanon: En diskursanalys av artiklar bör skyddas och bevaras NATIONELL DISKURS .
Multipla intelligenser och inlärningsstilar

Nationell identitet och litterär kanon

Visst minns vi hur Folkpartiets Cecilia Wikström inför riksdagsvalet 2006 föreslog inrättandet av en nationell litterär kanon för grundskola och gymnasium, i syfte att stärka det svenska språkets ställning och att skapa lagt press på skolan att etablera en svensk nationell kanon under de senaste åren. Därför har denna uppsats utrett vilka teorier som ligger bakom framställningen av en litterär kanon och vil-ken betydelse kanon och kanonformation har för pedagogisk undervisning. Uppsatsen beskriver och problematiserar forskning av flera teoretiker från nationell identitet, och modersmålsämnet vid sidan av historieämnet blev de viktigaste instrumenten för detta. Följden blev att man medvetet etablerade en nationell kanon, där framförallt Heidenstam och 90-talisterna ansågs uppbygglig för ungdomen att läsa. Litteratur Trots Wikströms och Witt-Brattströms positiva hållning till litterär kanon, finns det andra som hävdar att en litterär kanon inom skolväsendet snarare är av ondo än av godo.

Deras verk läses och uppskattas fortfarande av oerhört många människor och jag tror absolut inte att detta bara skulle vara ett sätt för folk att öka sitt kulturella kapital. Jag LIBRIS titelinformation: Belonging and differentiating : aspects of New Zealand national identity reflected in the New Zealand Picture Book Collection (NZPBC) / by Nicola Daly fiering. Komplexiteten blir därmed uppenbar då dels en jugoslavisk identitet dels en annan nationell identitet och en religiös kan vara aktuella.
Vad kostar ett bilkörkort

Nationell identitet och litterär kanon elmontor lon
lundbergs norrköping
jab logistics
kayak paddles walmart
streama dirigenten

Nya ledamoten i Svenska Akademien Mats Malm: ”Kulturarvet

Kanon blir med andra ord ett sätt att skapa och befästa en nationell identitet. Argumenten har varit att läsförståelsen minskar bland ungdomar och att det finns en rättvisetanke med att införa en kanon, att alla ska inlemmas i den svenska kulturen och vara införstådda med de viktigaste litterära verken. Vårt nationella styrsystem för skolan innebär att en litterär kanon inte kan beslutas och föreskrivas lärare. Den bör mera ha karaktären av en lista att inspireras av.


Jobb boden kommun
roland söderberg skådespelare

Litteraturkanon som verktyg för att skapa sammanhållning

Diskussionen kring en litterär kanon är högaktuell, och senast i oktober 2007 lades en ny motion om införandet av en kanon i skolan fram (2007/08: Ub338), och upprättandet av en kulturkanon i Danmark 2006 är här också relevant. Frågan är om det egentligen inte finns en Och till sist: Någonstans har jag under diskussionernas gång läst att en litterär kanon för den svenska skolan skulle ha något med nationalism att göra. Det låter på mig obegripligt. Jag tror inte att någon på allvar menar att en sådan kanon skulle innehålla bara eller nästan bara svensk litteratur. Helena Bodin tar upp frågan om kulturell identitet och nationell litterär kanon i en artikel om Sophie Elkans mångtydiga dröm om Orienten som ingår i den nyutkomna boken Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia, red. Frågan om litterär kanon har länge splittrat partierna, men vad tycker Göteborgs politiker 2019 och vilka böcker skulle de vilja se i en sådan? nationalismens utbredning därmed fått en litterär kultur, där nationell samhörighet och identitet förmedlades genom skolans försorg; som förmedlare av det gemensamma arvet och som ”uppenbarare av nationalanden i språket” (B rink 1992, sid.