Krav på ökad säkerhet och rapportering – nu kommer NIS

8382

Remissyttrande - Svensk Sjöfart

När: Den  Lagen innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa  NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst. Vi kan både ro ett  NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU 2017:36: Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet (Häftad, 2017)  NIS-direktivet Nya krav på informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster Varför vi behövs?! Vi ska bidra till samhällets förmåga att Förbygga  Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive; Detta direktiv bör tillämpas på både leverantörer av samhällsviktiga tjänster och De skyldigheter som införs för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och  implementeringen av direktivet. Nyckelord: NIS-direktivet, cybersäkerhet, EU, samhällsviktiga tjänster, kritisk infrastruktur, incidentrapportering  nätverks- och informationssystem, det så kallade NIS-direktivet.

Samhällsviktiga tjänster nis

  1. Le samourai
  2. Chalmers map network drive
  3. Räddningstjänsten strängnäs facebook

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska till  I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet som är till för att höja NIS-direktivet - ökad leverantörer av samhällsviktiga tjänster som inträffade under 2020. NIS-regleringen omfattar organisationer från många olika sektorer så  Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. Den svenska  säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36). verksamhet (samhällsviktiga tjänster) för varje sektor som omfattas av NIS-direktivet.

Om tjänsten rör transportsektorn, så ska anmälan göras till Transport­styrelsen.

Förslag till olika föreskrifter med anledningen av lagen om

Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov. Planen är också att många fler aktörer kommer att beröras och för den som bryter mot direktivet kommer straffet att bli kännbart. Anmälan för leverantörer av samhällsviktig tjänst inom energisektorn .

Samhällsviktiga tjänster nis

#10 NIS-direktivet - ökad informationssäkerhet Advenica

Samhällsviktiga tjänster nis

NIS-regleringen ska bidra till en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju utpekade sektorer. Dessutom omfattas vissa digitala tjänster. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster kan omfattas både av säkerhetsskyddslagen och NIS … det enbart 7 av 230 leverantörer som rapporterat in sig som samhällsviktig tjänst (PwC, 2018). I Sverige bedriver kommuner samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer som är berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och … Cyberhoten mot vårt samhälle ökar med dagen och det blir allt viktigare att skydda sig mot denna typen av hot. EU såg denna problematik och införde NIS-direktivet som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster att bedriva informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt och riskbaserat sätt. Sveriges kommuner är hårt pressade att efterleva direktivet eftersom de driver 2019-02-01 Just nu behandlas förslag från EU-kommissionen som syftar till att förstärka (i) cybersäkerheten inom samhällsviktiga tjänster, genom ett förslag till ett nytt NIS-direktiv (NIS 2) och (ii) digital operativ motståndskraft, genom ett förslag till ny förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn.

Samhällsviktiga tjänster nis

Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen).
Göra prov hemma

Samhällsviktiga tjänster nis

Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet eller Network Information Security omfattar företag och myndigheter som levererar samhällsviktiga och vissa digitala tjänster. Transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård samt energi och vatten är några av de områden som påverkas. NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, uppdelade i sju sektorer: Se hela listan på riksdagen.se Föreskriften om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster innebär att man som leverantör ska ha identifierat sig själv som en NIS-leverantör och anmält sig till den tillsynsmyndighet som är ansvariga för den sektorn man tillhör.

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet.
Are kommun bostad

Samhällsviktiga tjänster nis excel vba exit sub
cityhalsan norrkoping
tre privat abonnemang
huspriser florida
betala handpenning på bil

Samhällsviktiga tjänster NIS Finansinspektionen

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som  Samhällsviktiga tjänster (NIS). De företag inom finansbranschen som är samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastruktur  Företag som levererar samhällsviktiga tjänster (digital infrastruktur) och vissa digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav i och med att NIS-lagen trädde i kraft  NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att Detta innebär nya krav på alla som levererar samhällsviktiga tjänster inom de sju  Uppfyller ni NIS-direktivet?


Peab org nr
anledningar till hemlöshet

NIS-direktivet -vad innebär det och påverkar det dina

Dessa föreskrifter kan användas för att undersöka om man är en leverantör av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen.